Ubezpieczenia indywidualne

Familie träumt vom eigenen Haus

UBEZPIECZENIE DOMU

 • Ubezpieczenie domu od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie domu od kradzieży z włamaniem
 • Ubezpieczenie dzieł sztuki
 • Ubezpieczenie ogrodu i monitoringu
 • Ubezpieczenie domku letniskowego
 • Ubezpieczenie domu w budowie
Couple in new apartment with home sign

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

 • Ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży z włamaniem
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego od ognia i kradzieży
 • Ubezpieczenie Home Assistance
 • Ubezpieczenie OC od zalania sąsiada
Car insurance

UBEZPIECZENIE AUTA

 • Ubezpieczenie OC/AC
 • Ubezpieczenie Assistance
 • NNW kierowcy i pasażera
 • Ubezpieczenie szyb
 • Ubezpieczenie ochrony zniżek
travel family

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

 • Koszty leczenia w podróży
 • Odpowiedzialność cywilna w podróży
 • Ubezpieczenie bagażu
 • NNW
 • Ubezpieczenie Assistance
happy family. mother playing with her baby in the bedroom.

ZDROWIE I ŻYCIE

 • Karta medyczna
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci
 • Ubezpieczenie na życie pod kredyt
 • Ubezpieczenie NNW