FAQ

Jakie są plusy umowy flotowej i dlaczego warto ją wybrać zamiast umowy indywidualnej?

Zaletą polisy flotowej jest gwarancja stałych warunków w okresie obowiązywania umowy generalnej, niezależnie od zmian taryf.

 • zaplanowane, niezmienne wydatki na ubezpieczenie,
 • minimum formalności przy ubezpieczaniu poszczególnych aut,
 • sumarycznie niższa cena,
 • możliwość wynegocjonowania szerszego zakresu

Od ilu samochodów można to zrobić?

Już od 5 pojazdów, w zależności od Ubezpieczyciela.

Jak obliczana jest składka na umowie flotowej pojazdów?

Składka zależna jest przede wszystkim od ilości pojazdów, ich rodzajów oraz szkód, jakie zostały na nich zarejestrowane. Aby obliczyć składkę należy wysłać listę pojazdów z informacją o szkodach w ostatnich 3 latach.

Czy mając umowę flotową jestem skazany na dane towarzystwo przez cały okres trwania umowy?

Umowę Generalną można wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania i zmienić Ubezpieczyciela.

Czy mogę ubezpieczyć wszystkie auta w tym samym okresie ( z tą samą datą początkową )?

Jest taka możliwość.

Czy wszystkie samochody we flocie muszą mieć taki sam zakres ubezpieczenia ?

Każdy pojazd może mieć indywidualny zakres ubezpieczenia, który wybiera właściciel firmy.

Czy składka może się zmienić w trakcie trwania umowy?

Nie, mamy gwarancję utrzymania ceny przez okres 12 miesięcy.

Co to Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i czy jest mi potrzebne?

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działanie. Czasami tym działaniem wyrządzamy komuś niezamierzoną krzywdę i prawo nakazuje nam jej naprawienie. Ubezpieczenie OC pozwoli na naprawienie szkody na rzeczy lub osobie trzeciej w formie odszkodowania z ubezpieczenia.

Jaka jest różnica pomiędzy zalaniem a powodzią ?

Zalanie” – oznacza szkodę powstałą w wyniku awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, zraszaczowej lub tryskaczowej, awarii urządzeń gospodarstwa domowego, pozostawienia otwartych kranów oraz zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, w tym także podczas prowadzenia akcji ratowniczej.
„Powódź” – oznacza zalanie terenu na skutek podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących i stojących.

Jakie przeglądy techniczne domu muszę wykonywać aby ubezpieczenie zawsze działało.

Właściciel ubezpieczonego budynku i budowli obowiązany jest do jego utrzymania i użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ubezpieczony jest zobowiązany do przeglądów kominiarskich 1 raz do roku.

Co to jest przepięcie?

Przepięcie jest to wartość napięcia, która krótkotrwale może osiągnąć wartość większą niż napięcie znamionowe, na które jest zaprojektowane urządzenie. W ogólnych warunkach umowy danego towarzystwa należy zwrócić uwagę, czy towarzystwo nie ma zastrzeżeń do wystąpienia napięcia wskutek wyładowania atmosferycznego.

Czy ubezpieczenie zadziała jeśli zostawię otwarte okno w domu podczas burzy i zaleje mi dom ?

Z reguły towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowie za szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa. Nie jest to jednak reguła i każda szkoda może zostać rozpatrzona inaczej.

Czy się różni kradzież od rabunku?

Rabunek to zabór rzeczy przy użyciu siły. Przykład : złodziej wyrwie nam z telefon z ręki. Kradzieżą będzie zaś sytuacja, w której złodziej wyjmie nam telefon z kieszeni kurtki niepostrzeżenie. W zależności od Ubezpieczyciela definicje się różnią, dlatego warto zwrócić na to uwagę.

Co obejmuje stłuczenie elementów stałych . Czy jak sama zbiję np. płytę grzewczą to ubezpieczenie zadziała?

Stłuczenie stałych elementów – rozbicie, stłuczenie lub pęknięcie. W ogólnych warunkach każdego towarzystwa można znaleźć rzeczy za które towarzystwo odpowiada. W większości towarzystw, jeśli szkoda nie została wyrządzona umyślnie, towarzystwo wypłaci za rozbitą płytę.

Czy przy ubezpieczeniu musze robić wykaz wszystkich rzeczy, mebli, itd.?

W większości towarzystw ubezpieczeniowych w razie wystąpienia szkody wycena odszkodowania zostaje ustalana na podstawie oświadczenia poszkodowanego. Posiadanie faktur i paragonów ułatwi w dokładniejszej wycenie podczas likwidacji, ale nie jest wymagane.

Jak musi być zabezpieczone mieszkanie?

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym są inne. Zwyczajowo drzwi wejściowe muszą być zamknięte na co najmniej 1 zamek wielozastawkowy. Dodatkowo drzwi zewnętrzne domu i mieszkania zawierające w swej konstrukcji elementy szklane muszą być wyposażone w zamki, które uniemożliwiają ich otwarcie bez użycia klucza przez wybicie szyby. Okna, w tym okna balkonowe powinny być zamknięte.

Kiedy zgłosić, że sprzedałam auto (ile mam na to czasu)?

Zbywca pojazdu po spisaniu umowy kupna-sprzedaży ma obowiązek przekazać nabywcy aktualne ubezpieczenie OC pojazdu (dokumenty potwierdzające zawarcie umowę) oraz w ciągu 30 dni poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Dopełnienie tego obowiązku leży w interesie sprzedającego, ponieważ jeśli nabywca nie zgłosi do towarzystwa faktu kupna auta, dla ubezpieczyciela właścicielem pojazdu nadal będzie zbywca.

Czy dostanę zwrot składki za OC, kiedy sprzedam auto?

Sprzedający może starać się o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia komunikacyjnego tylko i wyłącznie w przypadku wypowiedzenia przez nabywcę umowy OC w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu.
Sprzedającemu przysługuje zwrot nadpłaconej składki za ryzyka dobrowolne np. Autocasco.

Kupiłam samochód z ubezpieczeniem, czy ono działa ? Co dalej?

Kupujący może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni lub kontynuować polisę zbywcy. Wybierając drugą opcję należy w ciągu 30 dni przepisać umowę na nowego właściciela pojazdu. Zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki od dnia zakupu pojazdu, uwzględniając zniżki i zwyżki nabywcy.

Co należy zrobić, gdy w chwili kupienia samochodu pojazd nie posiada aktualnego ubezpieczenia?

Kupujący jest zobowiązany w tym samy dniu, w którym stał się właścicielem pojazdu, zawrzeć ubezpieczenie OC.

Chciałabym zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, kiedy mogę to zrobić?

W celu zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego należy złożyć wypowiedzenie do aktualnego towarzystwa najpóźniej 1 dzień przed końcem trwania umowy.

Kiedy wypowiedzenie OC komunikacyjnego jest konieczne?

Wypowiedzenie jest konieczne w dwóch przypadkach:

 • jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela – na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej
 • jeśli masz dwie umowy OC komunikacyjnego, bo nie wypowiedziałeś umowy dotychczasowemu ubezpieczycielowi, a polisę na kolejny rok kupiłeś w innym towarzystwie

Dlaczego ubezpieczenie OC nie wznowiło mi się automatycznie, mimo że przepisałam ubezpieczenie na siebie?

W przypadku przeniesienia prawa własności pojazdu umowa ubezpieczeniowa obowiązuje do końca okresu, na jaki była zawarta i nie następuje tzw. automatyczne wznowienie polisy, czyli nie musimy pamiętać o wypowiedzeniu umowy, gdy chcemy ubezpieczyć się w innej firmie.

Kiedy polisa OC nie wznowi się automatycznie?

Polisa nie znowi się automatycznie w przypadku zmiany właściciela w trakcie trwania umowy lub nieopłaceniu całości składki ubezpieczeniowej.

Czy można ubezpieczyć OC na czas krótszy niż rok?

Istnieje możliwość ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC na czas krótszy niż 12 miesięcy, ale nie krótszy niż 30 dni. Jednak nie dla wszystkich kierowców i tylko przy spełnieniu ściśle określonych warunków. OC krótkoterminowe może zawrzeć właściciel pojazdu gdy:

 • prowadzi działalność komisową, lub handlową polegającą na kupnie / sprzedaży pojazdów mechanicznych
 • pojazd jest zarejestrowany czasowo, czyli w polskich realiach ma tzw. miękki dowód – tymczasowy, ważny 30 dni
 • pojazd jest zarejestrowany za granicą i nie posiada ubezpieczenia OC – Zielona Karta
 • pojazd jest wolnobieżny (nie dotyczy rolników używających pojazdy w obrębie gospodarstwa)
 • pojazd jest historyczny (ma przynajmniej 40 lat, lub ma powyżej 25 lat, ale rzeczoznawca samochodowy uznał go za pojazd unikatowy / historyczny)

Za kilka miesięcy chcę sprzedać auto. Czy mogę zawrzeć ubezpieczenie OC na kilka miesięcy ? Jak zrobić, żeby nie płacić za cały rok ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC zawierane jest zwykle na okres 1 roku. Po sprzedaży auta OC komunikacyjne przechodzi na nowego właściciela. Sprzedający może uzyskać zwrot składki wypowiedzeniu umowy przez nabywcę.

Kupiłam samochód z pakietem ubezpieczeń, czy wszystkie ryzyka przechodzą na nowego właściciela?

Na nowego właściciela przechodzi tylko i wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wszystkie ryzyka dobrowolne ( w tym również Autocasco ) rozwiązują się automatycznie w chwili podpisania umowy kupna –sprzedaży.

Mój samochód przez większość roku stoi w garażu. Czy muszę go ubezpieczyć?

Tak, ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych, czyli pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, cięgników rolniczych, pojazdów ciężarowych i specjalnych, autobusów, przyczep, pojazdów wolnobieżnych, etc. Niezależnie od częstotliwości użytkowania pojazdu musi on posiadać ważne ubezpieczenie OC.

Zapomniałam o ubezpieczeniu OC, co zrobić ? Czy będę płacić kary?

Jeśli polisa nie została wznowiona automatycznie, za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na posiadacza pojazdu karę finansową.

Spowodowałam małą szkodę OC, czy mimo wszystko stracę zniżki ? Czy mój kolega, który skasował auto poszkodowanemu straci tyle samo zniżek co ja?

Niezależnie od wielkości wyrządzonej szkody sprawca wypadku traci tyle samo zniżek. Warto wykupić ochronę zniżek, która zapewni utrzymanie zniżek na tym samym poziomie nawet w przypadku zgłoszonej szkody.

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód?

Jest to system, dzięki któremu wypłatą odszkodowania czy naprawą auta zajmie się nasze towarzystwo ubezpieczeniowe. Przede wszystkim wprowadzenie BLS ma uprościć i przyspieszyć likwidację szkody. Klient pozostaje w kontakcie wyłącznie ze swoim ubezpieczycielem, a wszystkie formalności są załatwiane za niego.

Co to znaczy wariant serwisowy w Autocasco?

Wariant serwisowy zapewnia likwidację szkody bezgotówkowo. Wstawiamy uszkodzony samochód do warsztatu, a rozliczenie szkody następuje pomiędzy warsztatem i ubezpieczycielem.

Czy ubezpieczając się w wariancie serwisu muszę jechać do serwisu i nie mogę skorzystać z innej formy likwidacji?

Mając wykupiony ten wariant możemy bez problemu wybrać likwidację szkody za pomocą kosztorysu. Likwidator wówczas wycenia naprawę, którą wykonujemy we własnym zakresie. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio ubezpieczonemu, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez niego kosztorysu. 

Ubezpieczałam samochód na 13 000 zł, dlaczego jak mi ukradli samochód dostałam tylko 12 500 zł?

Wycena szkody następuje na dzień trwania umowy, w tym przypadku było to 12 500 zł. Aby utrzymać stałą sumę ubezpieczenia na czas trwania umowy ( w tym przypadku 13 000 zł) należy dodatkowo rozszerzyć zakres ubezpieczenia Autocasco.

Co to jest szkoda całkowa?

Szkoda całkowta w AC jest wówczas, gdy koszty naprawy przekroczy 70 % wartosci samochodu.

Jak towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci mi odszkodowanie przy szkodzie całkowitej?

Ustalenie wartości odszkodowania robi się to przy pomocy tzw. metody dyferencyjnej, polegającej na odjęciu wartości pozostałości (wraku) od wartości pojazdu przed uszkodzeniem.

Co zrobić z wrakiem przy szkodzie całkowitej?

Pozostałości Twojego pojazdu są Twoją własnością. Możesz zabrać wrak i sprzedać go we własnym zakresie, w całości lub w częściach. Ubezpieczyciele na ogół pomagają poszkodowanym w sprzedaniu pozostałości pojazdów wystawiając je na swoich aukcjach internetowych.

Moje przedsiębiorstwo jest na rynku mniej niż rok. Czy otrzymam gwarancje ubezpieczeniowe?

Gwarancje udzielane są podmiotom działającym na rynku przynajmniej 2 lata, jednak w szczególnych przypadkach wydawane są gwarancje dla podmiotów istniejących krócej niż rok.

Na ile lat maksymalnie dostanę gwarancję usunięcia wad i usterek?

 • Gwarancja należytego wykonania umowy – 5 lat ( 60 m-cy).
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek – 5 lat ( 60 m-cy).
 • Gwarancja łączona należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek – 6 lat (72 m- ce).

Moja firma ma 15 mln obrotu rocznie. Na jaki limit gwarancyjny mogę liczyć?

Zasadniczo przyjmuje się limit w wysokości 10% rocznego obrotu, jednak wszystko zależy od ewentualnych zabezpieczeń. Im Firma ma większe, tym limit może odpowiednio być wyższy.

Jak i jest koszt gwarancji?

Cena gwarancji jest uzależniona od wielu czynników, takich jak czas trwania gwarancji, suma gwarancyjna czyli kwota zabezpieczenia rodzaj gwarancji. Można przyjąć że koszt roczny to ok. 3% wartości wymaganego zabezpieczenia.

Czy jeśli otrzymałem odmowę w jednym Towarzystwie to przekreśla to umowę z innymi?

Oczywiście że nie, ponieważ każde Towarzystwo ma inne kryteria analizy „zdolności gwarancyjnej” danego klienta. Dlatego warto wnioskować do kilku różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Czy karta NFZ nie wystarczy?

Karta z NFZ nie pokrywa wszystkich świadczeń

 • EKUZ umożliwia jedynie korzystanie z państwowej służby zdrowia (w placówkach prywatnych obowiązuje pełna odpłatność)
 • Nie ma refundacji kosztów transportu medycznego do Polski
 • Płatność za transport medyczny do ambulatorium lub szpitala
 • Brak opieki stomatologicznej
 • W pełni odpłatne koszty ratownictwa – w tym np. zwiezienie narciarza ze stoku

Czy muszę mieć gotówkę jak mi się coś przydarzy czy wszystko jest pokrywane z polisy?

W większości przypadków świadczenia medyczne realizowane są bezgotówkowo na podstawie porozumień Ubezpieczyciela z placówkami medycznymi.

Ile zapłacę za 5 dni we Włoszech na nartach KL?

Składki zaczynają się już od niecałych 4 zł za dzień, więc za pięciodniowy wyjazd na narty klient może zapłacić niecałe 20 zł.

W razie wypadku w górach czy helikopter będzie opłacony z polisy?

W większości polis turystycznych w ramach ubezpieczenia jest opłacona akcja ratownicza z użyciem np. helikoptera. Zwrócić jednak należy na limit odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego za tą usługę.

Mam cukrzycę. Czy mogę skorzystać z prywatnych Kosztów Leczenia za granicą?

Oczywiście, jednak wykupując ubezpieczenie należy zwrócić uwagę aby rozszerzyć zakres odpowiedzialności o zaostrzenia chorób przewlekłych.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie

Skontakuj się z nami!

[contact-form-7 id=”633″]