Ubezpieczenia firmowe

Untitled design-91

MAJĄTEK FIRMOWY

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie od wandalizmu
 • Ubezpieczenie ALL RISK
Untitled design-90

FLOTA POJAZDÓW

 • Ubezpieczenie OC/AC
 • Ubezpieczenie Assitance
 • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów busów
 • Ubezpieczenie bagażu
 • Ubezpieczenie przewozu towarów CARGO
Untitled design-86

OC DZIAŁALNOŚCI

 • OC działalności gospodarczej
 • OC działalności pod przetarg
 • OC zawodowe: architekta
 • OC spedytora
 • OC przewoźnika drogowego
Untitled design-89

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

 • Koszty leczenia w podróży
 • Odpowiedzialność cywilna w podróży
 • Ubezpieczenie bagażu
Untitled design-92

PAKIETY MEDYCZNE

 • Karty medyczne dla pracowników
 • Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników
 • Ubezpieczenie „zamiast ZUS’u” dla przedsięborcy
Untitled design-88

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

 • Gwarancja wadialna
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek