Ubezpieczenie dzieł sztuki

Publikacje / dzieła sztuki, ubezpieczenie domu / kwiecień 10, 2016

Ubezpieczenie dzieł sztuki

Co jest dziełem sztuki a co nim nie jest? Od jakiej wartości ubezpieczyć cenny obraz oraz jakich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie może zabraknąć w Twoim domu, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Na te pytania, dziś znajdziesz odpowiedź.

Dzieło sztuki- co nim jest?

Ilu Ubezpieczycieli tyle definicji. Najczęściej przyjmuje się, że dzieła sztuki to przedmioty o wartości artystycznej, historycznej lub muzealnej jak np. oryginalne obrazy, kolaże, malowidła, grafiki, rysunki, rzeźby i posągi z dowolnego materiału wykonane w całości przez artystę. Dzieła sztuki to także odlewy rzeźb i posągów, jeżeli wykonanie tych odlewów było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców.  Gobeliny, dywany i tkaniny ścienne wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, podpisane i ponumerowane fotografie wykonane przez artystę i opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem to także dzieła sztuki w myśl zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia u niektórych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Niestety w myśl zasady „co kraj to obyczaj” definicja dzieł sztuki różni się u Ubezpieczycieli, dlatego to tak ważne, aby dokładnie się jej przyjrzeć.

Ubezpieczenie obrazów lub innych dzieł sztuki nie jest standardowe i nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniową godzą się na objęcie ich ochroną ubezpieczeniową. Poinformuj swojego doradcę ubezpieczeniowego o fakcie posiadania takich przedmiotów, aby dopasował najlepsze dla Ciebie ubezpieczenie.

KTO OKREŚLA WARTOŚĆ DZIEŁ SZTUKI ?

Ubezpieczenie dzieł sztuki odbywa się zwykle na podstawie wyceny rzeczoznawców, ekspertów domów aukcyjnych lub biegłych sądowych.

Niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku przedmiotów mniej wartościowych ( jak na przykład 6000 zł ) proponują ubezpieczenie jedynie na podstawie wykazu lub samego dokumentu zakupu ( w zależności od przedmiotu). Takie rozwiązania stosuje się, gdy chcemy ubezpieczyć  np. obrazu zakupionego na wycieczce.

JAK ZABEZPIECZYĆ DZIEŁA SZTUKI PRZED KRADZIEŻĄ?

W zależności od wartości posiadanych przedmiotów towarzystwo może wymagać dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Zwykłe drzwi zamknięte na dwa zamki nie wystarczą. Najczęściej akceptowanym zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym jest alarm, drzwi przeciwwłamaniowe lub rolety z atestem.

JAK UBEZPIECZYĆ STARY OBRAZ PO DZIADKU?

Niestety, obraz dziadka, który jest dla nas bezcenny, dla rzeczoznawcy przy wycenie może być tylko kawałkiem płótna. W tym przypadku nie ma ulgi,  przedmioty, które mają dla nas tylko wartość sentymentalną nie mają takiej samej wartości dla  towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego warto sprawdzić co w naszej kolekcji może okazać się dziełem sztuki.

Comments (0)

Leave a Reply