Firma- co warto ubezpieczyć i dlaczego?

Publikacje / maj 9, 2016

Firma- co warto ubezpieczyć i dlaczego?

W ramach ubezpieczenia swojej firmy możesz wybrać dokładnie taki obszar ochrony jaki właśnie potrzebujesz. Przybliżmy dla Ciebie te, które są najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane do zabezpieczenia się przed ewentualnymi zdarzeniami losowymi, na które nie mamy wpływu.

Co można ubezpieczyć?

Odpowiedzieć brzmi: wszystko. Ochroną ubezpieczeniową można objąć zarówno budynki, jak i budowle takie jak mosty czy chodniki i podjazdy. Dlatego właśnie jeśli prowadzisz przedszkole, to możesz ubezpieczyć znajdujące się na placu zabaw w Twoim przedszkolu huśtawki, zjeżdżalnie i piaskownice.

Maszyny, urządzenia i wyposażenie to kolejny składnik ubezpieczenia, dzięki któremu możesz objąć ochroną wszystko co zakupiłeś na firmę, czyli np biurka, krzesła, jak również drukarki i inny sprzęt biurowy.

Dodatkowo można ubezpieczyć tak nietypowych szkód jak upadek: laptopy czy telefony komórkowe i smartphone’y.

Wszystko czym handlujesz, czyli środki obrotowe w Twojej firmie również podlegają ubezpieczeniu. Warto przy tym pamiętać o tym, że ich poprawna wycena jest jedną z najważniejszych kwestii przy wycenie ubezpieczenia. Nie zapomnij o tym i dopytuj swojego agenta o wszystkie szczegóły związane z tym.

Jednym słowem, wszystko co stanowi majątek firmy.

Oczywiście oprócz tego można ubezpieczyć:

 • mienie w transporcie, w tym załadunek i wyładunek,
 • Odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia np. , w tym:
  • OC za szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy),
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę (OC podwykonawcy),
  • OC za produkt i inne w tym ryzyka branżowe istotne szczególnie dla hotelarzy, aptekarzy, wspólnot mieszkaniowych( OC za produkt),
 • odpowiedzialność, jaką ponosisz w związku z wykonywanym zawodem ( OC lekarza, OC prawnika, OC geodety etc.),
 • nietypowe przedmioty, jak : namiot wystawienniczy czy inne ciężkie do przyporządkowania ruchomości.
 • pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pracowników w podróży,

Od czego możesz się ochronić?

Ubezpieczenie majątku firmy można zrobić to na dwa sposoby albo wybierając zakres ochrony tzw. od wszystkich ryzyk (all risks), którego ochrona obejmuje wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub od ryzyk nazwanych, takich jak:

– ogień i inne zdarzenia losowe, w tym powódź oraz zalanie,

 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • wandalizm, w tym graffiti,

Dodatkowo możesz ubezpieczyć m.in.:

– maszyny elektryczne od szkód elektrycznych lub awarii,

– stłuczenie szyb i innych przedmiotów, w tym lad chłodniczych, lodówek i kolektorów słonecznych,

Niezależnie od zakresu ochrony należy zwrócić uwagę, aby wszelkie wymagane prawem przepisy były przestrzegane w tym przepisy o ochronie przeciwpożarowej, BHP oraz przepisy o dozorze technicznym zgodnie z prawem budowlanym. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować brakiem odpowiedzialności ze strony Ubezpieczyciela.

Decydując się na ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem warto również zwrócić uwagę na wymagane minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych wymaga minimum 2 zamków w drzwiach wejściowych oraz zabezpieczenia przeszkleń (okien, drzwi) kratami lub szybami antywłamaniowymi jeżeli lokal znajduje się na parterze. Czasami to jednak nie wystarczy i konieczne będzie posiadanie alarmu lub umowy z agencją ochrony mienia.

Dlatego niezwykle ważne jest przed podpisaniem umowy ubezpieczenia sprawdzić wspólnie ze swoim warunkach wymagań związanych z zabezpieczeniem mienia, aby później uniknąć rozczarowania ewentualną odmową odszkodowania ze strony Ubezpieczyciela.

 

Comments (0)

Leave a Reply